Hoạt hình

Công ty đang sản xuất sê-ri phim hoạt hình chiếu TV, tập phim dài đặc biệt, phim phiên bản kịch, hoạt hình trên di động.

Sê-ri TV 

TV series

Phiên bản kịch sân khấu
Theatrical version

Sê-ri trên Youtube
Youtube series 


Phát triển game

 Công ty đang phát triển và cung cấp dịch vụ web game và mobile game trong và ngoài nước.

Petit Patisserie
Mô phỏng kinh doanh tiệm bánh được tạo bởi hơn 100 loại mini game

Thiếu nữ đá quí Ellejou

Trò chơi RPG tình yêu dành cho các thiếu nữ mơ được yêu

Butyna Salon
Cuộc phiêu lưu của những con chuột để vận hành cửa hàng quần áo tối tân nhất

Star Project
Bạn trai tôi là nghệ sĩ? Hãy cùng bồi dưỡng siêu sao

King of School food
Kinh doanh nhà hàng Tycoon! Hãy thu hút khách hàng bằng thức ăn ngon

Hello Jadoo Bakery

Trò chơi mobile game kinh doanh tiệm bánh cùng với hình ảnh nhân vật Mận đang được yêu thích


Dịch vụ web

Công ty đang vận hành trang web <vvvic.com> là trang giao lưu cho các bạn trẻ 10X

(vvvic.com)


Bản quyền hình ảnh nhân vật

Phát triển hình ảnh nhân vật và mở rộng lĩnh vực kinh doanh bán hàng và bản quyền hình ảnh nhân vật đa dạng.

Liên minh doanh nghiệp
Business alliance

Thương mại ký tự

Character merchandising

Phát triển nhân vật
Character development


Phát triển nội dung văn hóa/ giáo dục

chúng tôi đang phát triển nội dung về giáo dục và văn hóa đa dạng dành cho đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên

Dịch vụ kinh nghiệm

Experience and exhibition service


Khóa học gia sư
Extracurriular lesson

Nội dung tiếng Anh giáo dục
English education contents